تبلیغات
بدو اس ام اس - Love مخفف عبارات:
Love مخفف عبارات:
Lake of sorrow (دریاچه ی غم)
Ocean of tears (اقیانوس اشك)
Valley of death (دره مرگ)
End of life (آخر زندگی)!لینك مطلب نظرات []
نوشته:مدیر سایت ساعت:11:04 ق.ظ تاریخ:پنجشنبه 22 فروردین 1387